VYHLEDÁVÁNÍ

region:

počet osob:

typ ubytování:

Informace pro majitele objektů

zpět
 

Děkujeme Vám za zájem o spolupráci s naší cestovní agenturou. Zásadní výhodou spolupráce s námi je nízká provize za zprostředkování. Vlastníte-li tedy objekt vhodný k pronájmu, kontaktujte nás. Po obdržení Vaší nabídky Vás rádi přijedeme navštívit. Váš objekt bude bezplatně zveřejněn v reklamních materiálech cestovní agentury.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Mezi cestovní agenturou a vlastníkem objektu neboli pronajímatelem je uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci podle obchodního zákona.

Podle vybavení, kvality a počtu lůžek si pronajímatel stanoví cenu za týdenní pronájem. Z této ceny poskytne pronajímatel cestovní agentuře provizi.

50% z úhrady pronájmu obdrží majitel objektu před nástupem ubytovaného zákazníka, zbylou částku nejpozději do 7 dnů po ukončení pronájmu.

Ceny za pronájem objektu většinou zahrnují spotřebu elektrické energie, plynu, rekreační poplatek obecnímu úřadu a poplatek za domácí zvíře. Pokud tyto poplatky nejsou součástí ceny za pronájem objektu, zákazník je hradí pronajímateli při ukončení pronájmu. Na tuto skutečnost je zákazník vždy předem upozorněn.

Pronajímatel má právo požadovat při nástupu zákazníka kauci ve výši 1000 - 3000 Kč. Při ukončení pronájmu a předání objektu bez poškození a ztrát vrací pronajímatel kauci zákazníkovi v plné výši. V případě poškození objektu nebo jeho vybavení si pronajímatel částku z kauce v odpovídající výši ponechá.

O každém zprostředkovaném pronájmu je pronajímatel co nejdříve informován.

Pobyt domácích zvířat je povolen pouze po dohodě s pronajímatelem, obvyklá taxa je 50 Kč za den.

V objektu nesmí být ubytován větší počet osob než jak je uvedeno ve smlouvě. Pronajímatel má právo v případě nedodržení tohoto bodu smlouvy pronájem po konzultaci s cestovní agenturou bez jakékoliv náhrady ukončit.

Pronajímatel odpovídá za provoz, vybavení a hygienický stav objektu v souladu s nabídkou. Případné reklamace posuzuje a vyřizuje pronajímatel.

Pronajímatel má právo si stanovit a na viditelném místě vyvěsit "domovní řád".

Pronajímatel při zahájení pobytu seznámí zákazníka s technickým a "domovním řádem" a v případě, že součástí dohodnuté ceny není spotřeba energií a vody, také počátečním stavem elektroměru, vodoměru a plynoměru. Při ukončení pobytu pronajímatel společně se zákazníkem provedou odečty stavu elektroměru, vodoměru a plynoměru a provedou vyúčtování.

Cestovní agentura neručí za škodu způsobenou zákazníkem a úhradu takové škody uplatňuje pronajímatel přímo u zákazníka. Cestovní agentura doporučuje uzavřít příslušné pojistné smlouvy.

 

Copyright © 2012 CA Po Česku. Created by bendl@bendl.info